رهنمود

آخرين نگارش سيستم هاي دانش آموزي و آيين نامه هاي مدارس

به استناد بخشنامه 34379/400- 28/2/92 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش كليه كساني كه تا تاريخ 31/6/91 هجده سال كامل سن داشته و داراي مدرك تحصيلي ششم ابتدايي (لغايت سال 1350) يا پنجم ابتدايي  ( از سال 1350لغايت سال 1390) مي باشند مي توانند جهت ثبت نام در پايه سوم راهنمايي به صورت داوطلب آزاد، از تاريخ 25/3/1392 لغايت 3/5/1392 به يكي از ادارات آموزش و پرورش مراجعه و پس از دريافت اطلاعات لازم در اين راستا و ثبت نام، در امتحانات هماهنگ شهريور ماه پايه سوم راهنمايي شركت نمايند. لازم به توضيح است تاريخ مذكور قابل تمديد نخواهد بود.

منبع خبر: اداره سنجش آموزش و پرورش

+ نوشته شده توسط امیر نعمتی در جمعه هفدهم خرداد ۱۳۹۲ و ساعت 1:42 |